19 oktober - 4 november 2018

 • Fredag 19 oktober

  S:t Jean de Brébeuf och S:t Isaac Jogues och deras följeslagare

  eller

  S:t Paulus av Korset

  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med efterföljande rosenkransbön
 • Lördag 20 oktober Kristianstad:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön på svenska
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på svenska
 • Söndag 21 oktober

  29 SÖNDAGEN "UNDER ÅRET"

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 10.00 Mässa på kroatiska i Bromölla
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 12.30 Mässa på arabiska i Kristianstad
  Kl. 17.00 Mässa på polska i Bromölla
  Mässorna på svenska föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
 • Tisdag 23 oktober

  S:t Giovanni da Capistrano

  Kristianstad:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön
  Kl. 18.00 Mässa
 • Onsdag 24 oktober

  S:t Antonius Maria Claret

  Hässleholm:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med efterföljande rosenkransbön
 • Torsdag 25 oktober Bromölla:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 26 oktober Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med efterföljande rosenkransbön
 • Lördag 27 oktober Hässleholm:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön på svenska
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på svenska
 • Söndag 28 oktober

  30 SÖNDAGEN "UNDER ÅRET"

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
 • Tisdag 30 oktober Kristianstad:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön
  Kl. 18.00 Mässa
 • Onsdag 31 oktober Hässleholm:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön för de avlidna, hålls på Kyrkogården närmast kapellet
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Vigiliemässa för ALLA HELGONS DAG
 • Torsdag 1 november

  ALLA HELGONS DAG


  Obs! Deltagande i mässan är obligatorisk!
  OBS! Kristianstad:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön för alla avlidna
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 2 november

  ALLA SJÄLARS DAG

  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med efterföljande rosenkransbön för alla avlidna
 • Lördag 3 november

  S:t Martin de Porres

  minnesdag
  Kristianstad:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön på polska
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på polska
 • Söndag 4 november

  31 SÖNDAGEN "UNDER ÅRET"

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla där vi särskilt ber för de avlidna
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
 • Med reservation för eventuella ändringar