10 februari - 30 mars 2018

 • Lördag 10 februari

  S:ta Scholastica

  MINNESDAG
  Hässleholm:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön på polska
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på polska
 • Söndag 11 februari

  6 Söndagen under året

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa på tagalog i Kristianstad
  Mässorna på svenska föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
 • Tisdag 13 februari OBS!
  Hässleholm:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med utdelande av askan
 • fastan


  Onsdag 14 februari

  askonsdagen - obs! faste- och abstinensdag!

  OBS!
  Kristianstad:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med utdelande av askan
 • Torsdag 15 februari Bromölla:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med utdelande av askan
 • Fredag 16 februari Kristianstad:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Lördag 17 februari Kristianstad:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön på svenska
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på svenska
 • Söndag 18 februari

  första söndagen i fastan

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 10.00 Mässa på kroatiska i Bromölla
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 16.30 Korsvägsandakt på polska i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa på polska i Bromölla
  Mässorna på svenska föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
  utom i Bromölla, där det under fastetiden hålls korsvägsandakt

 • 19 februari - 24 februari

  Det firas inga mässor i församlingen

 • Söndag 25 februari

  andra söndagen i fastan

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 16.30 Korsvägsandakt i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
  utom i Bromölla, där det under fastetiden hålls korsvägsandakt

 • 26 februari - 2 mars

  Det firas inga mässor i församlingen

 • Lördag 3 mars Kristianstad:
  Kl. 14.00 Mässa på arabiska
  Kl. 17.30 Rosenkransbön på polska
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på polska
 • Söndag 4 mars

  tredje söndagen i fastan

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 16.30 Korsvägsandakt i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
  utom i Bromölla, där det under fastetiden hålls korsvägsandakt

 • 5 mars - 8 mars

  Det firas inga mässor i församlingen

 • Fredag 9 mars Kristianstad:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Lördag 10 mars Kristianstad:
  Fastereträtt på svenska
  Kl. 14.00 Korsvägsandakt
  Kl. 14.30 Föredrag I
  Kl. 15.15 Kaffe
  Kl. 16.15 Föredrag II
  Kl. 17.00 Eukaristisk tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa

  Hässleholm:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön på polska
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på polska
 • Söndag 11 mars

  fjärde söndagen i fastan

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 16.30 Korsvägsandakt i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa på tagalog i Kristianstad
  Mässorna på svenska föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
  utom i Bromölla, där det under fastetiden hålls korsvägsandakt

 • Tisdag 13 mars Kristianstad:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön
  Kl. 18.00 Mässa
 • Onsdag 14 mars Hässleholm:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Torsdag 15 mars Bromölla:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 16 mars Kristianstad:
  Kl. 16.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt på polska som avslutas med
  den Gudomliga Barmhärtighetens rosenkrans på polska
  Kl. 17.00 Mässa på polska med reträttföredrag
  Kl. 18.30 Mässa på svenska
  Hässleholm:
  Kl. 19.00 Mässa på polska med reträttföredrag och med tillfälle till bikt på polska
 • Lördag 17 mars Hässleholm:
  Kl. 15.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt på polska som avslutas med
  den Gudomliga Barmhärtighetens rosenkrans på polska
  Kl. 16.00 Mässa på polska med reträttföredrag
  Kristianstad:
  Kl. 18.00 Mässa på polska med reträttföredrag och med tillfälle till bikt på polska
  OBS! Ingen vigiliemässa på svenska i Kristianstad denna lördag
 • Söndag 18 mars

  femte söndagen i fastan

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 10.00 Mässa på kroatiska i Bromölla
  Kl. 11.30 Mässa på polska med reträttföredrag i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 13.30 Mässa på polska med reträttföredrag i Hässleholm
  Kl. 16.00 Tillfälle till bikt på polska i Bromölla
  Kl. 16.30 Korsvägsandakt på polska i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa på polska med reträttföredrag i Bromölla
  Mässorna på svenska föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
  utom i Bromölla, där det under fastetiden hålls korsvägsandakt

 • Måndag 19 mars

  S:T Josef, jungfru marias brudgum

  högtid
  Kristianstad:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön
  Kl. 18.00 Mässa
 • Tisdag 20 mars

  Det firas ingen mässa i församlingen

 • Onsdag 10 mars Hässleholm:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Torsdag 22 mars Bromölla:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 23 mars Kristianstad:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Lördag 24 mars Hässleholm:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön på svenska
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på svenska
 • stilla veckan


  Söndag 25 mars

  palmsöndagen

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 16.30 Korsvägsandakt i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna på svenska föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan
  utom i Bromölla, där det under fastetiden hålls korsvägsandakt

 • Tisdag 27 mars

  tisdag i stilla veckan

  Kristianstad:
  Kl. 17.30 Rosenkransbön
  Kl. 18.00 Mässa
 • Onsdag 28 mars

  onsdag i stilla veckan

  Hässleholm:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa
 • de heliga tre påskdagarna


  Torsdag 29 mars

  skärtorsdagen
  mässa till åminnelse av Herrens nattvard

  Hässleholm:
  Kl. 18.00 En gemensam mässa för hela församlingen
 • Fredag 30 mars

  långfredagen
  Herrens lidande och död

  Kl. 15.00 Långfredagsliturgi i Kristianstad
  Kl. 17.00 Långfredagsliturgi i Hässleholm
  Kl. 19.30 Långfredagsliturgi i Bromölla
 • Med reservation för eventuella ändringar