ROSENKRANSEN - Glädjens mysterier

  (Alternativ 3)

  L: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
  A: Amen.
  L: Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes; steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
  A: Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

  L: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
  A: Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

  L: Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
  A: Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen

  L: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  A: nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  A: O min Jesus förlåt oss våra synder.
  Rädda oss från helvetets eld.
  Led alla själar till himlen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.


  Vid de tre små kulorna

  1. … som föröke i oss tron
  2. … som styrke i oss hoppet
  3. … som upptände i oss kärleken

Mysterierna
 • 1. Jesus bebådas av ängeln.
  Ängeln svarade henne: Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds Son. Maria sade: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.
 • 2. Maria besöker Elisabet.
  Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig Ande.
 • 3. Jesu föds i Betlehem.
  Och Josef, begav sig från Nasaret i Galiléen upp till Judéen till Davids stad Betlehem. Medan de befann sig där var tiden inne för Maria att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
 • 4. Jesus frambärs i templet.
  När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. ; och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är skrivet i Herrens lag.
 • 5. Jesus återfinnes i templet.
  Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: Barn, hur kunde du göra så mot oss? Han svarade: Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min Fader? Men de förstod inte vad han menade med det.

  L: Be för oss, heliga Guds moder,
  A: att vi blir värdiga Kristi löften.

  L: Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Vi ber dig: låt oss som i den saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.

  L: Låt oss nu be i den helige Faderns intentioner
  A: Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…