ROSENKRANSEN - Ljusets mysterier

  (Alternativ 3)

  L: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
  A: Amen.
  L: Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes; steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
  A: Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

  L: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
  A: Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

  L: Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
  A: Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen

  L: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  A: nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  A: O min Jesus förlåt oss våra synder.
  Rädda oss från helvetets eld.
  Led alla själar till himlen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.


  Vid de tre små kulorna

  1. … som föröke i oss tron
  2. … som styrke i oss hoppet
  3. … som upptände i oss kärleken

Mysterierna
 • 1. Jesus döps av Johannes i Jordan.
  Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galiléen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: Du är min älskade son, du är min utvalde.
 • 2. Jesus förvandlar vatten till vin i Kana.
  På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galiléen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: De har inget vin. Jesus svarade: Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sade till tjänarna: Gör det han säger åt er.
 • 3. Jesus förkunnar evangeliet om Guds rike och omvändelsen.
  Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Och han sade till dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig.
 • 4. Jesu förklaras på Tabor.
  Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: Detta är min älskade son, han är den utvalde. Lyssna till honom.
 • 5. Jesus instiftar sin kropps och sitt blods påskmåltid.
  Medan de åt tog han ett bröd, läste tacksägelsen, bröt det och gav åt dem och sade: Tag detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många.

  L: Be för oss, heliga Guds moder,
  A: att vi blir värdiga Kristi löften.

  L: Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Vi ber dig: låt oss som i den saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.

  L: Låt oss nu be i den helige Faderns intentioner
  A: Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…