ROSENKRANSEN - Smärtans mysterier

  (Alternativ 3)

  L: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
  A: Amen.
  L: Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes; steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
  A: Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

  L: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
  A: Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

  L: Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
  A: Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen

  L: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  A: nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  A: O min Jesus förlåt oss våra synder.
  Rädda oss från helvetets eld.
  Led alla själar till himlen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.


  Vid de tre små kulorna

  1. … som föröke i oss tron
  2. … som styrke i oss hoppet
  3. … som upptände i oss kärleken

Mysterierna
 • 1. Jesus lider dödsångest i Getsemane.
  Sedan gick han bort och bad för andra gången: Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig, utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov; de orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer.
 • 2. Jesus gisslas.
  Då spottade de honom i ansiktet och slog honom, och några gav honom örfilar och sade: Visa att du är en profet, Messias. Vem var det som slog dig?
 • 3. Jesus törnekrönes.
  De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom: Leve judarnas konung! De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom.
 • 4. Jesus bär sitt kors.
  Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallades Skallen, på hebreiska Golgota.
 • 5. Jesus korsfästes och överlämnar sin ande.
  De förde Jesus till det ställe som heter Golgota. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom.
  På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: Judarnas konung.

  L: Be för oss, heliga Guds moder,
  A: att vi blir värdiga Kristi löften.

  L: Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Vi ber dig: låt oss som i den saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.

  L: Låt oss nu be i den helige Faderns intentioner
  A: Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…