Den ”Levande Rosenkrans”-gruppen startade i Kristianstad/Hässleholm 1997/1998.
    Man ber rosenkransen i anslutning till mässorna i Kristianstad varje tisdag. I Hässleholm ber man rosenkransen innan mässan på söndagar.

    Rosenkransgruppen i Kristianstad träffas för möten 1 gång/månad, normalt den 2:a söndagen i månaden, direkt efter söndagsmässan i Kristianstad. Då delegerar gruppen det roterande ansvaret och tar beslut om böneintentioner för vår församling samt t.ex. för aktuella problem och svåra och akuta situationer som har drabbat folken i världen genom bl.a. olika naturkatastrofer, förföljelser mm.

    Medlemmarna ber enskilt rosenkransen dagligen med huvudansvar för resp. mysterium fördelat enligt mötets beslut, liksom för de övriga medlemmarna så att gruppen ber hela rosenkransen varje dag.
    Rosenkransgruppens ledare: Fred och Jolanta Campbell och Teresa Lindvall i Kristianstad samt Anastazja Albinsson i Hässleholm.