Våren 2018

  Trosundervisningen hålls i Kristianstad och Hässleholm. Undervisningen ger barnen och ungdomarna tillfälle att få fördjupad kunskap om tron. De lär känna andra troende barn och ungdomar.
  I undervisningen ingår förutom trosundervisning alltid också deltagande i den heliga mässan. Deltagandet i mässan är obligatorisk för både barnen och de katolska föräldrarna. Det är inte rätt att föräldrarna skjutsar barnen enbart till själva undervisningen för att sedan hämta dem en timme senare.
  Det är mycket viktigt att alla barn som har tagit emot den heliga kommunionen för första gången i år fortsätter sin trosundervisning utan avbrott. Det är nämligen ett krav att om man vill konfirmeras måste man ha deltagit i undervisningen i grupp 4 (Se nedan).
  Trosundervisningen sker i fem grupper: Grupp 1 och 2 - Barn i 1:a och 2:a klass
  Tvåårig obligatorisk förberedelse inför första kommunionsundervisningen.
  Grupp 3 - Barn i 3:e klass
  Förberedelse inför första kommunionen. Villkoret för att få delta är att man tidigare har gått i grupp 1 och 2
  Grupp 4 – Barn i klasserna 4 - 6
  Barn som har gått till sin första kommunion. Obligatorisk förberedelse inför konfirmandundervisningen.
  Grupp 5 - Konfirmander, ungdomar i klass 7 och 8 eller äldre
  Tvåårig obligatorisk förberedelse inför konfirmationen. Villkoret att få börja i denna grupp är att man åren före har gått i grupp 4.
  Man kan tidigast konfirmeras det år man fyller 15.

Bromölla

Se grupper och datum i Kristianstad

Hässleholm


Kl. 12.00 Söndagsmässa, därefter undervisning.
OBS! Mässdeltagande är obligatoriskt!

Grupperna 1 & 2
- Joanna Gerdel Hansson

Grupp 3 - Ingen grupp finns detta år

Grupp 4 - Krystian Rost

Grupp 5 - Richard Bittner

Undervisningsdatumen för samtliga grupper
 • 21 januari
 • 4 februari
 • 25 februari
 • 11 mars
 • 25 mars
 • 8 april
 • 22 april
 • 6 maj
 • 20 maj

Kristianstad


Grupp 1, 2 och 4:
Kl. 10.00 Söndagsmässa, därefter undervisning.
Grupp 3 (Beatas grupp):
Kl. 9.00 Undervisning och kl. 10.00 söndagsmässa
OBS! Mässdeltagande är obligatoriskt!

Grupp 1
- Jolanta Jarl
 • 21 januari
 • 4 februari
 • 25 februari
 • 4 mars
 • 18 mars
 • 22 april
 • 13 maj
 • 27 maj

Grupp 2 - Jolanta Szreder-Campbell
 • 14 januari
 • 28 januari
 • 11 februari
 • 11 mars
 • 25 mars
 • 22 april
 • 6 maj
 • 3 juni

Grupp 3 - Beata Olsson
 • 21 januari - kl. 9.00
 • 4 februari - kl. 9.00
 • 25 februari - kl. 9.00
 • 4 mars - kl. 9.00
 • 18 mars - kl. 9.00
 • 25 mars - kl. 9.00
 • 22 april - kl. 9.00
 • 29 april - kl. 9.00
 • Lördagen 5 maj - kl.14.00
  - Första heliga kommunion

Grupp 4 - Fred Campbell
 • 14 januari
 • 28 januari
 • 11 februari
 • 11 mars
 • 25 mars
 • 22 april
 • 6 maj
 • 3 juni

Grupp 5 - Anders Håkansson
3:e lördagen i varje månad:
 • 20 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
Trosundervisningen på lördagar påbörjas kl. 15.30 och avslutas med vigiliemässa
OBS! Mässdeltagande är obligatoriskt!
Med reservation för eventuella ändringar