HÖSTEN 2020

  Trosundervisningen hålls i Kristianstad och Hässleholm. Undervisningen ger barnen och ungdomarna tillfälle att få fördjupad kunskap om tron. De lär känna andra troende barn och ungdomar.
  I undervisningen ingår förutom trosundervisning alltid också deltagande i den heliga mässan. Deltagandet i mässan är obligatorisk för både barnen och de katolska föräldrarna. Det är inte rätt att föräldrarna skjutsar barnen enbart till själva undervisningen för att sedan hämta dem en timme senare.
  Det är mycket viktigt att alla barn som har tagit emot den heliga kommunionen för första gången i år fortsätter sin trosundervisning utan avbrott. Det är nämligen ett krav att om man vill konfirmeras måste man ha deltagit i undervisning i alla årskurser utan avbrott.
  Inskrivning i trosundervisningen Barn som skall påbörja trosundervisningen inför 1:a Kommunionen skall delta i mässorna. För svensktalande varje söndag antingen kl 10.00 i Kristianstad, kl. 12.00 Hässleholm eller kl. 17.00 Bromölla. För polsktalande varje lördag kl. 15.00. Detta är obligatoriskt!
  Inskrivningen görs hos kyrkoheden P. Wieslaw. 044-103026 eller 0707-358447

Bromölla


Se grupper och datum i Kristianstad

Hässleholm


Trosundervisningen i Hässleholm består av en teoretisk del på söndagar kl. 11.00 - 12.00 inkl. mässan kl. 12.00 och en praktisk del på onsdagar kl 17:30.
Varje grupp har 2 undervisningstillfällen i månaden, en söndag och en onsdag (vänligen se datum nedan för respektive grupp).
OBS! Mässan kl. 12.00 är ett obligatoriskt moment.
Den praktiska delen innebär deltagande i sakramental tillbedjan tillsammans med andakt kl 17.30. Därefter deltagande rent praktiskt i mässan kl. 18.00.
På söndagar inbjuds föräldrar till rosenkransbön kl 11.30 medan barnen deltar i trosundervisningen.

Undervisningsdatumen för den Yngsta gruppen - kateket: Joanna
 • 25 oktober
 • 28 oktober
 • 22 november
 • 25 november INSTÄLLD
 • 27 december INSTÄLLD
 • 30 december INSTÄLLD

Undervisningsdatumen för Kommunionsgruppen - kateket: Karolina
 • 18 oktober
 • 21 oktober
 • 15 november
 • 18 november
 • 20 december INSTÄLLD
 • 23 december INSTÄLLD

Undervisningsdatumen för Mellangruppen - kateket: Monika
 • 11 oktober
 • 14 oktober
 • 8 november
 • 11 november
 • 13 december INSTÄLLD
 • 16 december INSTÄLLD

Undervisningsdatumen för Konfirmandgruppen - kateket: Richard
 • 4 oktober
 • 7 oktober
 • 1 november
 • 4 november
 • 6 december INSTÄLLD
 • 9 december INSTÄLLD

Kristianstad


Trosundervisningen hålls på lördagar för Jolanta Szreder-Campbells och Anders Håkanssons grupper och avslutas med mässa. Jolanta Jarls grupp har undervisning på söndagar, som börjar med mässa kl. 10.00 och åtföljs av trosundervisning.
OBS! Mässdeltagande är obligatoriskt!

Första kommunionsgrupp - Jolanta Jarl (barn som kommer gå till 1:a kommunionen i oktober 2020)
 • 4 oktober
 • 11 oktober
 • 18 oktober
 • Någon eller några av dagarna mellan 19 - 23 oktober Första bikt och övning till Första kommunionen
 • 24 oktober - Första kommunion

Första kommunionsgruppen - Jolanta Szreder-Campbell - Trosundervisning kl. 14.00 och mässa kl. 15.00

 • 3 oktober
 • 17 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 5 december INSTÄLLD
 • 19 december INSTÄLLD

Konfirmandgruppen - Anders Håkansson 3 lördagen i månaden. Trosundervisning kl. 16.00 och mässa kl. 18.00
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 19 december INSTÄLLD

Med reservation för eventuella ändringar