Andlig kommunion

  Min Jesus, jag tror att du är närvarande i altarets allraheligaste sakrament.
  Jag älskar dig över allt, och min själ längtar efter dig.
  När jag nu inte kan ta emot dig i altarets sakrament, så kom ändå på ett andligt sätt till mig.
  Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig, jag förenar mig med dig.
  Jag tillber dig i djupaste vördnad.
  Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig.
  Amen.