26 mars - 30 april 2023

 • Söndag 26 mars

  FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 16.30 Korsvägsandakt i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme innan mässan utom i Bromölla där det hålls korsvägsandakt under fastetiden.
 • Måndag 27 mars

  Måndag i 5 fasteveckan

  Ingen mässa firas i församlingen
 • Tisdag 28 mars

  Tisdag i 5 fasteveckan

  Ingen mässa firas i församlingen
 • Onsdag 29 mars

  Onsdag i 5 fasteveckan

  Hässleholm:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Torsdag 30 mars

  Torsdag i 5 fasteveckan

  Bromölla:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 31 mars

  Fredag i 5 fasteveckan

  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Lördag 1 april

  Lördag i 5 fasteveckan

  Kl. 11.00 Den gudomliga liturgin på ukrainska i Kristianstad
  Kl. 14.30 Rosenkransbön på polska i Kristianstad
  Kl. 15.00 Helgmålsmässa på polska i Kristianstad
  Kl. 17.30 Rosenkransbön på polska i Hässleholm
  Kl. 18.00 Helgmålsmässa på polska i Hässleholm
 • Söndag 2 april

  PALMSÖNDAGEN - PASSIONSSÖNDAGEN

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 16.30 Korsvägsandakt i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme innan mässan utom i Bromölla där det hålls korsvägsandakt under fastetiden. Ordinarie sakramental tillbedjan i slutet av mässan utgår denna första söndag i månaden.
 • Måndag 3 april

  MÅNDAG I STILLA VECKAN

  Ingen mässa firas i församlingen
 • Tisdag 4 april

  TISDAG I STILLA VECKAN

  Ingen mässa firas i församlingen
 • Onsdag 5 april

  ONSDAG I STILLA VECKAN

  Hässleholm:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Torsdag 6 april

  SKÄRTORSDAGEN - MÄSSA TILL ÅMINNELSE AV HERRENS NATTVARD

  Kl. 18.00 En gemensam mässa för hela församlingen
  som firas i Hässleholm med efterföljande vaka med Herren i Gethsemane
 • Fredag 7 april

  LÅNGFREDAGEN - HERRENS LIDANDE OCH DÖD

  FASTE- OCH ABSTINENSDAG!
  Kl. 15.00 Långfredagsliturgi i Kristianstad
  Kl. 17.00 Långfredagsliturgi i Hässleholm
  Kl. 19.30 Långfredagsliturgi i Bromölla
 • Lördag 8 april

  PÅSKAFTON - PÅSKVAKA

  Kristianstad:
  Kl. 11.00 Välsignelse av påskmat på polska
  Kl. 11.45 Välsignelse av påskmat på svenska

  Kl. 20.00 Vaka vid Kristi grav (med det heliga sakramentet)
  Kl. 21.00 En gemensam Påskaftonsliturgi och mässa för hela församlingen

  Efter liturgin - Välsignelse av påskmat för dem som deltagit i Påskaftonsliturgin
  Bromölla:
  Kl. 15.00 Välsignelse av påskmat på polska
  Kl. 15.30 Välsignelse av påskmat på svenska

  Hässleholm:
  Kl. 17.00 Välsignelse av påskmat på polska
  Kl. 17.45 Välsignelse av påskmat på svenska
 • Söndag 9 april

  PÅSKDAGEN - KRISTI UPPSTÅNDELSE

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 12.30 Mässa på arabiska i Kristianstad
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa på tagalog i Kristianstad
  Mässorna på svenska föregås av rosenkransbön en halvtimme innan mässan.
 • Måndag 10 april

  ANNANDAG PÅSK

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
 • Tisdag 11 april

  TISDAG I PÅSKOKTAVEN

  Ingen mässa firas i församlingen
 • Onsdag 12 april

  ONSDAG I PÅSKOKTAVEN

  Hässleholm:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Torsdag 13 april

  TORSDAG I PÅSKOKTAVEN

  Bromölla:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 14 april

  FREDAG I PÅSKOKTAVEN

  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Lördag 15 april

  LÖRDAG I PÅSKOKTAVEN

  Kristianstad:
  Kl. 14.30 Rosenkransbön på polska
  Kl. 15.00 Helgmålsmässa på polska
 • Söndag 16 april

  DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 10.00 Mässa på kroatiska i Bromölla
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 12.15 Mässa på arabiska i Kristianstad
  Kl. 17.00 Mässa på polska i Bromölla
  Mässorna på svenska och polska föregås av rosenkransbön en halvtimme innan mässan.
 • Måndag 17 april

  Måndag i 2 påskveckan

  Ingen mässa firas i församlingen
 • Tisdag 18 april

  Tisdag i 2 påskveckan

  Ingen mässa firas i församlingen
 • Onsdag 19 april

  Onsdag i 2 påskveckan

  Hässleholm:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Torsdag 20 april

  Torsdag i 2 påskveckan

  Bromölla:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 21 april

  Fredag i 2 påskveckan
  eller
  S:t Anselm av Canterbury

  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Lördag 22 april

  Lördag i 2 påskveckan

  Kristianstad:
  Kl. 14.30 Rosenkransbön på polska
  Kl. 15.00 Helgmålsmässa på polska
 • Söndag 23 april

  Tredje PÅSKSÖNDAGEN

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme innan mässan.
 • Måndag 24 april

  Måndag i 3 påskveckan
  eller
  S:t Fidelis av Sigmaringen

  Ingen mässa firas i församlingen
 • Tisdag 25 april

  S:T MARKUS, EVANGELIST

  FEST
  Ingen mässa firas i församlingen
 • Onsdag 26 april

  Onsdag i 3 påskveckan

  Hässleholm:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Torsdag 27 april

  Torsdag i 3 påskveckan

  Bromölla:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 28 april

  Fredag i 3 påskveckan
  eller
  S:t Pierre Chanel
  eller
  S:t Louis Marie Grinion de Montfort

  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Lördag 29 april

  S:TA KATARINA AV SIENA, JUNGFRU OCH KYRKOLÄRARE, EUROPAS SKYDDSPATRON

  FEST
  Kristianstad:
  Kl. 14.30 Rosenkransbön på polska
  Kl. 15.00 Helgmålsmässa på polska
 • Söndag 30 april

  FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 13.00 Den Gudomliga liturgin på ukrainska i Kristianstad
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme innan mässan.
 • Med reservation för eventuella ändringar