HÖSTEN 2021

  Trosundervisningen för församlingens barn och ungdomar har nu påbörjats i Hässleholm och till en viss grad i Kristianstad.

Bromölla


Se grupper och datum i Kristianstad

Hässleholm


Trosundervisningen hålls på söndagar kl. 11.00 - 12.00 inkl. mässan kl. 12.00

Yngsta gruppen - kateket: Joanna
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 5 december

Kommunionsgruppen (förbereds inför första kommunionen) - kateket: Karolina
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 5 december

Mellangruppen (förbereds till konfirmandgruppen) - kateket: Monika
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 5 december

Konfirmandgruppen - kateket: Richard
 • 12 september
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december

Kristianstad


Trosundervisningen hålls på lördagar kl. 14.00 för Jolanta Szreder-Campbells grupp och avslutas med mässa.

Första kommunionsgruppen - Jolanta Szreder-Campbell - Trosundervisning kl. 14.00 och mässa kl. 15.00

 • 11 september
 • 25 september
 • 9 oktober
 • 23 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 11 december