Litania till den Helige Josef

  Herre, förbarma dig - Herre, förbarma dig
  Kristus, förbarma dig - Kristus, förbarma dig
  Herre, förbarma dig - Herre, förbarma dig
  Kristus, hör oss - Kristus, hör oss
  Kristus, bönhör oss - Kristus, bönhör oss
  Gud Fader i himmelen - förbarma dig över oss
  Gud Son, världens Frälsare
  Gud Helige Ande
  Heliga Treenighet, en ende Gud
  Heliga Maria - bed för oss
  Helige Josef
  Du Davids upphöjde ättling
  Du glänsande ljus bland patriarkerna
  Du Guds moders brudgum
  Du den renaste jungfruns beskyddare
  Du Guds Sons fosterfar
  Du Kristi ivrige beskyddare
  Du den heliga familjens huvudman
  Josef, du rättfärdige man
  Josef, strålande i kyskhetens glans
  Josef, mönster av klokhet
  Josef, du starke hjälte
  Josef, lydnadens mönster
  Josef, trohetens förebild
  Du tålamodets spegel
  Du fattigdomens vän
  Du arbetarnas föredöme
  Du familjelivets förebild
  Du jungfrurnas värn
  Du familjernas stöd
  Du de olyckligas tröstare
  Du de sjukas hopp
  Du de döendes skyddshelgon
  Du de onda andarnas skräck
  Du den heliga Kyrkans beskyddare
  Guds Lamm, som borttager världens synder - skona oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - bönhör oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - förbarma Dig över oss, o Herre
  L: Han satte honom till herre över sitt hus
  A: och till härskare över all sin egendom
  L: Låt oss bedja. Gud, du har i din outgrundliga försyn utsett den helige Josef till din heliga moders brudgum. Vi ber dig om nåden, att förtjäna att ha honom som förespråkare i himmelen, då vi på jorden ärar honom som beskyddare, du som lever och regerar från evighet till evighet.
  A: Amen.

  Bön till den Helige Josef

  Helige Josef, i all vår nöd kommer vi till dig och ber om ditt beskydd och din hjälp. Du är Jesu fosterfar, därför ber vi dig: beskydda våra familjer i alla faror, hjälp alla barn, födda som ofödda i deras svårigheter, bevara de unga i deras tro, kyskhet och entusiasm, stöd de gifta i deras ömsesidiga kärlek och enhet. Du är kyrkans beskyddare, därför ber vi dig: överge inte Kyrkans skepp på detta stormiga hav, hjälp påven och biskoparna att stå fasta i tron och förmedla den till alla: ge oss mod att vittna om Gud och hans sanning. Du är arbetarnas skyddshelgon, därför ber vi dig: var nära alla som arbetar och bemödar sig, ge alla arbetare rättvisa och styrk dem i deras värdighet som Guds medarbetare. Du är de döendes hjälp, därför ber vi dig: överge ingen i hans dödsstund, styrk de döende i tron, hoppet och kärleken och ge dem kraft att överlåta sig helt åt Gud. Amen.