Bön till Ärkeängeln Mikael

    Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var vårt värn emot djävulens snaror och ondska.
    Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt, men du, de himmelska härskarornas furste,
    kasta med Guds kraft ned till helvetet, Satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna.
    Amen.