LITANIA TILL JESUS I DET HELIGA SAKRAMENTET

  Herre, förbarma dig över oss - Herre, förbarma dig över oss
  Kristus, förbarma dig över oss - Kristus, förbarma dig över oss
  Herre, förbarma dig över oss - Herre, förbarma dig över oss
  Kristus, hör oss - Kristus, hör oss
  Kristus, bönhör oss - Kristus, bönhör oss
  Gud Fader i himmelen - förbarma dig över oss
  Gud Son, världens Frälsare
  Gud Helige Ande
  Heliga Treenighet, en ende Gud
  Jesus, i altarets Sakrament närvarande bland oss som Gud och människa
  Jesus, du levande Bröd som kommit ner från himlen
  Jesus, du bröd som innehåller all ljuvlighet
  Jesus, vår fördolde Gud och Frälsare
  Jesus, det nya förbundets präst och offerlamm
  Jesus, vårt lovprisningsoffer till Fadern
  Jesus, försoningsoffer för levande och döda
  Jesus, du lydiga Guds Lamm
  Jesus, du änglarnas bröd
  Jesus, du källa till all nåd
  Jesus, du själens kraft och glädje
  Jesus, du tröst för de bedrövade
  Jesus, du tillflykt för syndarna
  Jesus, du styrka för de svaga
  Jesus, du läkedom för de sjuka
  Jesus, du vederkvickelse för de döende
  Jesus, du bröd för vår vandring
  Jesus, du underpant på vår uppståndelse
  Jesus, du vår salighet
  Genom ditt heliga människoblivande - fräls oss, o Herre.
  Genom ditt bittra lidande
  Genom din längtan att få fira denna Påsk med oss
  Genom din ödmjukhet när du tvättade lärjungarnas fötter
  Genom din kärlek intill slutet
  Genom din kropp som offrats för oss
  Genom ditt blod som utgjutits för oss
  Genom din död, som vi förkunnar
  Genom din uppståndelse och himmelsfärd, som vi bekänner
  Genom din återkomst i härlighet
  Vi arma syndare - vi ber dig, hör vår bön
  Tänd i oss en helig längtan efter din måltid
  Bevara och öka vår vördnad för din närvaro
  Ge oss en uppriktig kärlek till varandra
  när vi förenas vid ditt bord
  Låt ingen av oss förråda dig
  Lär oss att alltmer älska dig
  För oss alla till dig och gör oss till ett
  Gör oss orubbliga i tron
  Gör oss rena från all synd
  Bevara oss från ovärdigt bruk av ditt Sakrament
  Var oss nära i vår dödsstund
  Låt oss få dö i din kärlek
  Låt oss få uppstå med dig på den sista dagen
  Guds Lamm, som borttager världens synder - skona oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - bönhör oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - förbarma Dig över oss, o Herre
  P: Du har givit oss bröd från himlen,
  A: som innehåller all ljuvlighet.
  P: Gud, du ger oss det sanna brödet från himlen. Låt oss genom denna andliga föda leva i dig, av ditt liv, så att vi på den sista dagen uppstår i en förhärligad kropp tillsammans med honom, Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.