Mars 2023

Vi tackar Jungfru Maria för hennes beskydd och hjälp

Intentionerna

1. Om Guds beskydd och hälsa för Levande Rosenkransens medlemmar och deras familjer och för alla i vår församling särskilt de äldre, ensamma och sjuka.

2. Om Marias hjälp att värva nya medlemmar till vår Rosenkransgrupp.


3. För våra avlidna.

4. Om Guds hjälp att få fred i Ukraina och i hela världen.


5. Om Guds beskydd och hälsa till Joel, Darek och Alan.

6. Om mammas omvändelse.

7. Om Guds beskydd till Jola M:s syskon och deras familjer.

8. Om Guds beskydd och hälsa till Daniela R:s mor.

9. För avlidna Maria, Jola C:s syster.

10. Påvens intention för mars 2023:
För de som utsatts för övergrepp av Kyrkans medlemmar, låt dem inom Kyrkan finna ett konkret svar på all smärta och lidande.GLÄDJENS MYSTERIER
1. Jadwiga P. *
2. Władisława M.
3. Jola J
4. Beata O
5. Jola M.

LJUSETS MYSTERIER
1. Jola C. *
2. Teresa L.
3. Jadwiga P.
4. Jola J.
5. Teresa L.

SMÄRTANS MYSTERIER
1. Fred C. *
2. Fred C. / Angelica B.
3. Daniela R.
4. Władisława M.
5. Zoran D.

HÄRLIGHETENS MYSTERIER
1. Jola M. *
2. Nicolina D.
3. Jola C./Charlotta S. *
4. Gunnar N.
5. Beata O.

* skall också be "Trosbekännelsen", " Fader Vår" och 3 x "Var hälsad Maria"

Nästa möte för byte av mysterium hålls 16 april 2023

Telefonkontakt Fred/Jola - 044/24 55 33
Teresa - 044/10 18 82
E-mail: fredjcampbell38@gmail.com

Dziękujemy Matce Bożej za nieustającą opiekę i pomoc

Intencje

1. O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członków żywego różańca, ich rodzin oraz wszystkich w naszej parafii szczegolnie starszych, samotynych i chorych.

2. O pomoc Matki Bożej w znalezieniu nowych członków żywego Różańca.

3. Za naszych zmarłych

4. O Bożą pomoc w zakończeniu wojny w Ukrainie i aby wszędzie na świecie zapanował pokój.

5. O zdrowie i Bożą opiekę dla Joel, Dareka i Alana.

6. O nawrócenie mamy.

7. O zdrowie i Bożą opiekę dla Joli M rodzeństwa i ich rodzin

8. O zdrowie i Bożą opiekę dla Danieli mamy

9. Za zmarłą Marię, siostrę Joli C.

10. Intencja Papieża:
Za ofiary nadużyć
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

TAJEMNICE RADOSNE
1. Jadwiga P. *
2. Władisława M.
3. Jola J
4. Beata O
5. Jola M.

TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Jola C. *
2. Teresa L.
3. Jadwiga P.
4. Jola J.
5. Teresa L.

TAJEMNICE BOLESNE
1. Fred C. *
2. Fred C. / Angelica B.
3. Daniela R.
4. Władisława M.
5. Zoran D.

TAJEMNICE CHWALEBNE
1. Jola M. *
2. Nicolina D.
3. Jola C./Charlotta S. *
4. Gunnar N.
5. Beata O.

* Te osoby powinny odmawiać również Wierzę w Boga, Ojcze nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Następna zmiana tajemnic 16 Kwiecień 2023

Telefon kontaktowy: Fred/Jola - 044/24 55 33; 0708/234 291;
Teresa - 044/10 18 82
E-mail: fredjcampbell38@gmail.com