Maj 2024

Vi tackar Jungfru Maria för hennes beskydd och hjälp

Intentionerna

1. Om Guds beskydd och hälsa för Levande Rosenkransens medlemmar och deras familjer och för alla i vår församling särskilt de äldre, ensamma och sjuka.

2. Om Marias hjälp att värva nya medlemmar till vår Rosenkransgrupp.


3. För våra avlidna.

4. Om Guds hjälp att få fred i Ukraina, i Mellanöstern och i hela världen.


5. Om Guds beskydd och hälsa till Joel, Darek, Alan, Emilio, Daniella R.:s mor, Marcus D. och Lukas A.

6. För alla som är förföljda på grund av sin tro.

7. För våra katolska präster och missionärer i Skåne.

8. Påvens intention för maj 2024:
Att ordensfolk och prästkandidater växer i sin personliga kallelse, och utvecklas till trovärdiga vittnen för Evangeliet.





GLÄDJENS MYSTERIER
1. Teresa L.*
2. Jadwiga P.
3. Jola J.
4. Teresa L.
5. Fred C.

LJUSETS MYSTERIER
1. Fred C. / Angelica B.*
2. Daniela R.
3. Władisława M.
4. Zoran D.
5. Jola M.

SMÄRTANS MYSTERIER
1. Nikolina D.*
2. Jola C.
3. Gunnar N.
4. Beata O.
5. Jadwiga P.

HÄRLIGHETENS MYSTERIER
1. Władisława M.*
2. Jola J.
3. Beata O.
4. Jola M.
5. Jola C.

* skall också be "Trosbekännelsen", " Fader Vår" och 3 x "Var hälsad Maria"

Nästa byte av mysterium: 14 April 2024
Nästa träff: 14 April 2024

Telefonkontakt Fred/Jola - 044/24 55 33
Teresa - 044/10 18 82
E-mail: fredjcampbell38@gmail.com

Dziękujemy Matce Bożej za nieustającą opiekę i pomoc

Intencje

1. O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członków żywego różańca, ich rodzin oraz wszystkich w naszej parafii szczegolnie starszych, samotynych i chorych.

2. O pomoc Matki Bożej w znalezieniu nowych członków żywego Różańca.

3. Za naszych zmarłych

4. O Bożą pomoc w zakończeniu wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

5. O zdrowie i Bożą opiekę dla Joel, Dareka, Alana, Emilio, Danieli mamy i Lukasa A.

6. Za wszystkich prześladowanych z powodu wiary

7. Za naszych katolickich księży i misjonarzy w Skanii.

8. Intencja Papieża:
O dobrą formację osób zakonnych i seminarzystów
Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.


TAJEMNICE RADOSNE
1. Teresa L.*
2. Jadwiga P.
3. Jola J.
4. Teresa L.
5. Fred C.

TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Fred C. / Angelica B.*
2. Daniela R.
3. Władisława M.
4. Zoran D.
5. Jola M.

TAJEMNICE BOLESNE
1. Nikolina D.*
2. Jola C.
3. Gunnar N.
4. Beata O.
5. Jadwiga P.

TAJEMNICE CHWALEBNE
1. Władisława M.*
2. Jola J.
3. Beata O.
4. Jola M.
5. Jola C.

* Te osoby powinny odmawiać również "Wierzę w Boga", "Ojcze nasz" i 3 x "Zdrowaś Maryjo"

Następna zmiana tajemnic 14 Kwiecień 2024
Następne zebranie: 14 Kwiecień 2024

Telefon kontaktowy: Fred/Jola - 044/24 55 33; 0708/234 291;
Teresa - 044/10 18 82
E-mail: fredjcampbell38@gmail.com