LITANIA TILL GUDS MODER - den lauretanska litanian

  Herre, förbarma dig över oss - Herre, förbarma dig över oss
  Kristus, förbarma dig över oss - Kristus, förbarma dig över oss
  Herre, förbarma dig över oss - Herre, förbarma dig över oss
  Kristus, hör oss - Kristus, hör oss
  Kristus, bönhör oss - Kristus, bönhör oss
  Gud Fader i himmelen - förbarma dig över oss
  Gud Son, världens Frälsare
  Gud Helige Ande
  Heliga Treenighet, en ende Gud
  Heliga Maria - be för oss
  Heliga Guds moder
  Heliga Jungfru över alla jungfrur
  Kristi moder
  Kyrkans moder
  Den gudomliga nådens moder
  Du rena moder
  Du kyska moder
  Du okränkta moder
  Du moder utan fläck
  Du högt älskade moder
  Du underbara moder
  Du det goda rådets moder
  Du moder till vår skapare
  Du moder till vår frälsare
  Du visa jungfru
  Du vördnadsvärda jungfru
  Du högtlovade jungfru
  Du mäktiga jungfru
  Du milda jungfru
  Du trogna jungfru
  Rättfärdighetens spegel
  Vishetens säte
  Orsak till vår glädje
  Du Andens kalk
  Du dyrbara kalk
  Du hängivenhetens kalk
  Du hemlighetsfulla ros
  Du Davids torn
  Du elfenbenstorn
  Du gyllene hus
  Du förbundets ark
  Du himlens port
  Du morgonstjärna
  Du de sjukas hälsa
  Du syndarnas tillflykt
  Du de bedrövades tröst
  Du de kristnas hjälp
  Änglarnas drottning
  Patriarkernas drottning
  Profeternas drottning
  Apostlarnas drottning
  Martyrernas drottning
  Bekännarnas drottning
  Jungfrurnas drottning
  Alla de heligas drottning
  Du drottning avlad utan arvsyndens fläck
  Du drottning upptagen i himlen
  Du drottning av den heliga rosenkransen
  Du familjens drottning
  Du fredens drottning
  Guds Lamm, som borttager världens synder - skona oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - bönhör oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - förbarma Dig över oss, o Herre
  L: Be för oss, heliga Guds moder,
  A: att vi blir värdiga Kristi löften.
  L: Låt oss bedja. Herre, ge oss läkedom till kropp och själ, och låt oss på den saliga jungfrun Marias förbön få tröst i jordisk nöd och hopp om himmelsk glädje. Genom Jesus Kristus vår Herre.
  A: Amen.

  Vår tillflykt och räddning, se vi skyndar till dig,
  Moder till Gud, vår Frälsare.
  Vi är otillräckliga och svaga,
  utsatta för lidanden och faror,
  Lämna oss aldrig i nöden utan hjälp oss alltid,
  Jungfru, ärekrönt och evigt välsignad. Amen.