LITANIA TILL MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA

  Herre, förbarma dig - Herre, förbarma dig
  Kristus, förbarma dig - Kristus, förbarma dig
  Herre, förbarma dig - Herre, förbarma dig
  Kristus, hör oss - Kristus, bönhör oss
  Gud, himmelske Fader - förbarma dig över oss
  Gud Son, världens Frälsare
  Gud Helige Ande
  Heliga Treenighet, en ende Gud
  Marie obefläckade hjärta - bed för oss
  Marie obefläckade hjärta, danat efter Guds hjärta
  Marie obefläckade hjärta, förenat med Jesu hjärta
  Marie obefläckade hjärta, den Helige Andes kärl
  Marie obefläckade hjärta, Treenighetens tabernakel
  Marie obefläckade hjärta, Ordets hem
  Marie obefläckade hjärta, bevarat rent i din tillblivelse
  Marie obefläckade hjärta, överflödat av nåd
  Marie obefläckade hjärta, välsignat bland alla hjärtan
  Marie obefläckade hjärta, härlighetens tron
  Marie obefläckade hjärta, avgrund av ödmjukhet
  Marie obefläckade hjärta, kärlekens offer
  Marie obefläckade hjärta, spikat vid korset
  Marie obefläckade hjärta, de bedrövades tröst
  Marie obefläckade hjärta, syndarnas tillflykt
  Marie obefläckade hjärta, de döendes hopp
  Marie obefläckade hjärta, nådens hemvist
  Guds Lamm, som borttager världens synder - skona oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - bönhör oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - förbarma Dig över oss, o Herre
  Kristus, hör oss - Kristus, bönhör oss
  Herre, ha förbarmande över oss - Kristus, ha förbarmande över oss
  Herre, ha förbarmande över oss.
  L: Obefläckade Maria, mild och ödmjuk av hjärtat,
  A: Dana våra hjärtan efter Jesu hjärta.
  L: Låt oss bedja. Barmhärtige Gud, som för syndarnas frälsnings skull och som en tillflykt för de eländiga har gjort Marie obefläckade hjärta lika fullt av ömhet och förbarmande som Jesu hjärta, gör så att vi, som vördar hennes ljuva och kärleksfulla hjärta, genom hennes förtjänster och förböner för alltid må få leva i gemenskap med Moderns och Sonens hjärtan, genom samme Kristus, vår Herre.
  A: Amen.