Stor förändring i församlings- och gudstjänstlivet på grund av Coronaviruset!


Kungörelser

 • Ändringar som gäller från och med söndagen 29 mars och tillsvidare

  Från och med söndagen den 29:de mars firas inga allmänna mässor och gudstjänster i församlingen.
  Kyrkan och kapellen hålls öppna för tyst tillbedjan och bikt, 17.00 - 18.30 på följande dagar och orter:
  - Onsdagar i Hässleholm
  - Torsdagar i Bromölla
  - Fredagar i Kristianstad
  Undantag Skärtorsdag och Långfredag då det Heliga sakramentet ej kommer ställas fram utan enbart bikt kommer erbjudas och enskild bön.
  Se även den liturgiska kalendern för varje enskilt tillfälle.
  Detta gäller tillsvidare.
  OBS! Under den tysta tillbedjan och den enskilda bönen är det viktigt att hålla minst 2 meters avstånd till närmaste person och bibehålla avståndet även utanför kapellen/kyrkan
  Se även information på stiftets hemsida