Kungörelser

  • ÄNDRINGAR I MÄSSORDNINGEN JUNI - AUGUSTI

    Under sommarmånaderna juni - augusti firas inga vigiliemässor på 3:e och 4:e lördagen i månaden
    Ej heller tisdagsmässor firas under denna period.