VÅREN 2024

  Trosundervisningen för församlingens barn och ungdomar påbörjas under september och oktober.
  Föräldrarna till barn och ungdomar, vilka ännu inte har deltagit i trosundervisningen i församlingen, ombedes att kontakta kyrkoherden. p. Wiesław för inskrivningsamtal.

Bromölla


Se grupper och datum i Kristianstad

Hässleholm


Trosundervisningen hålls på söndagar kl. 11.00 - 12.00 inkl. mässan kl. 12.00

 • 21 januari
 • 4 februari
 • 11 februari (Enbart Richards grupp)
 • 18 februari (Ej Richards grupp)
 • 3 mars
 • 17 mars
 • 7 april
 • 21 april
 • 5 maj
 • 19 maj (Ej Richards grupp)
 • 2 juni (Ej Richards grupp)

Kristianstad


Vårens undervisningstillfällen i Kristianstad anslås ännu så länge enbart tom mars månad. Detta eftersom den planerade ombyggnationen av kapellet i Kristianstad kommer starta under våren och då kommer det inte längre finnas tillgång till några undervisningslokaler.
Trosundervisningen hålls på lördagar och söndagar enligt gruppindelningarna och datumen nedan.

Gruppen för de barn som går sitt första eller andra förberedelseår inför första kommunionen (söndagar)
Trosundervisning kl. 9.30 - 10.00, mässa, därefter fortsätter undervisningen fram till kl. 11.30 - kateket: Agata


 • 28 januari
 • 4 februari
 • 18 februari
 • 10 mars
 • 24 mars

Gruppen för de barn som går sitt första föreberedelseår inför första kommunionen (lördagar)
- kateket: p. Wiesław
Trosundervisning kl. 14.00 och mässa kl. 15.00


 • 20 januari
 • 10 februari
 • 24 februari
 • 9 mars
 • 23 mars

Gruppen för de barn som gick till sin första kommunion våren 2023 (lördagar)
- kateket: p. Wiesław
Mässa kl.15.00 med efterföljande trosundervisning


 • 20 januari
 • 10 februari
 • 24 februari
 • 9 mars
 • 23 mars

 • Mellangruppen (lördagar)
  Trosundervisning kl. 14.00 och mässa kl. 15.00 - kateket: Jola


  • 27 januari
  • 3 februari
  • 17 februari
  • 2 mars
  • 16 mars

  Konfirmandgruppen (söndagar)
  Trosundervisning kl. 9.00 och mässa kl. 10.00 - kateket: Lars


  • 21 januari
  • 11 februari
  • 3 mars
  • 17 mars
Med reservation för eventuella ändringar