HÖSTEN 2021

Bromölla


Se grupper och datum i Kristianstad

Hässleholm


Trosundervisningen hålls på söndagar kl. 11.00 - 12.00 inkl. mässan kl. 12.00

Yngsta gruppen - kateket: Joanna
 • 26 september
 • 3 oktober
 • 24 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 5 december

Kommunionsgruppen (förbereds inför första kommunionen) - kateket: Karolina
 • 26 september
 • 3 oktober
 • 24 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 5 december

Mellangruppen (förbereds till konfirmandgruppen) - kateket: Monika
 • 26 september
 • 3 oktober
 • 24 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 5 december

Konfirmandgruppen - kateket: Richard
 • 12 september
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december

Kristianstad


Trosundervisningen för yngsta- och första kommunionsgruppen hålls på lördagar kl. 14.00 och inkl. mässa kl. 15.00. Undervisningen sker på polska.
För närvarande måste alla icke-polsktalande barn som ej har gått till sin första kommunion eller ej är i konfirmandåldern hänvisas till undervisningsgrupperna i Hässleholm där all undervisning sker på svenska.

Konfirmandgruppen har undervisning första och tredje söndagen i månaden kl. 9.00 inkl. mässa kl. 10.00


Yngsta gruppen - p. Wiesław Badan - Trosundervisning kl. 14.00 och mässa kl. 15.00
(undervisningen sker på polska)
 • 16 oktober
 • 30 oktober
 • 6 november
 • 20 november
 • 4 december
 • 18 december

Första kommunionsgruppen - Jolanta Szreder-Campbell - Trosundervisning kl. 14.00 och mässa kl. 15.00
(undervisningen sker på polska)
 • 11 september
 • 25 september
 • 9 oktober
 • 23 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 11 december

Konfirmandgruppen - Anders Håkansson - Trosundervisning kl. 9.00 och mässa kl. 10.00
(undervisningen sker på svenska)
 • 17 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 5 december
 • 19 december
Med reservation för eventuella ändringar