27 januari - 1 mars 2020

 • Måndag 27 januari

  Måndag i 3 veckan "under året"
  eller
  S:ta Angela Merici

  Det firas ingen mässa i församlingen
 • Tisdag 28 januari

  S:t Thomas av Aquino

  MINNESDAG
  Kristianstad:
  Kl. 8.00 Mässa
 • Onsdag 29 januari

  Onsdag i 3 veckan "under året"

  Hässleholm:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Torsdag 30 januari

  Torsdag i 3 veckan "under året"

  Bromölla:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 31 januari

  S:t Giovanni Bosco

  MINNESDAG
  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med efterföljande rosenkransbön
 • Lördag 1 februari

  Lördag i 3 veckan "under året"
  eller
  S:t Blasius

  Kl. 14.30 Rosenkransbön på polska i Kristianstad
  Kl. 15.00 Vigiliemässa på polska i Kristianstad
  Kl. 17.30 Rosenkransbön på polska i Hässleholm
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på polska i Hässleholm
 • Söndag 2 februari

  KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan.
  I slutet av mässorna hålls en kort sakramental tillbedjan.

 • Måndag 3 februari

  S:t Ansgar

  MINNESDAG
  Det firas ingen mässa i församlingen
 • Tisdag 4 februari

  Tisdag i 4 veckan "under året"
  eller
  Den salige Nils Hermansson

  Kristianstad:
  Kl. 8.00 Mässa
 • Onsdag 5 februari

  S:t Agatha

  MINNESDAG
  Hässleholm:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Torsdag 6 februari

  S:t Paul Miki och hans följeslagare

  MINNESDAG
  Bromölla:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa
 • Fredag 7 februari

  Fredag i 4 veckan "under året"

  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med efterföljande rosenkransbön
 • Lördag 8 februari

  Lördag i 4 veckan "under året"
  eller
  S:t Hieronymus Emiliani
  eller
  S:ta Josefina Bakhita

  Kristianstad:
  Kl. 14.30 Rosenkransbön på polska
  Kl. 15.00 Vigiliemässa på polska
 • Söndag 9 februari

  5 SÖNDAGEN "UNDER ÅRET"

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan.
 • Måndag 10 februari

  S:ta Scholastica

  MINNESDAG
  Det firas ingen mässa i församlingen
 • Tisdag 11 februari

  Tisdag i 5 veckan "under året"
  eller
  Den saliga jungfrun Maria av Lourdes

  Kristianstad:
  Kl. 8.00 Mässa
 • Onsdag 12 februari

  Onsdag i 5 veckan "under året"

  Hässleholm:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med utdelande av de sjukas sakrament.
 • Torsdag 13 februari

  Torsdag i 5 veckan "under året"

  Bromölla:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med utdelande av de sjukas sakrament.
 • Fredag 14 februari

  S:T KYRILLOS, MUNK OCH S:T METHODIOS, BISKOP, EUROPAS SKYDDSPATRONER

  FEST
  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med utdelande av de sjukas sakrament. Därefter rosenkransbön.
 • Lördag 15 februari

  Lördag i 5 veckan "under året"
  eller
  S:t Sigfrid av Växjö

  Kristianstad:
  Kl. 14.30 Rosenkransbön på polska
  Kl. 15.00 Vigiliemässa på polska
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på svenska
 • Söndag 16 februari

  6 SÖNDAGEN "UNDER ÅRET"

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 10.00 Mässa på kroatiska i Bromölla
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 12.15 Mässa på arabiska i Kristianstad
  Kl. 17.00 Mässa på polska i Bromölla
  Mässorna på svenska och polska föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan.
 • Måndag 17 februari

  Måndag i 6 veckan "under året"
  eller
  De sju grundarna av servitorden

  Det firas ingen mässa i församlingen
 • Tisdag 18 februari

  Tisdag i 6 veckan "under året"

  Det firas ingen mässa i församlingen
 • Onsdag 19 februari

  Onsdag i 6 veckan "under året"

  Det firas ingen mässa i församlingen
 • Torsdag 20 februari

  Torsdag i 6 veckan "under året"

  Det firas ingen mässa i församlingen
 • Fredag 21 februari

  Fredag i 6 veckan "under året"
  eller
  S:t Petrus Damiani

  Det firas ingen mässa i församlingen
 • Lördag 22 februari

  DEN HELIGE APOSTELN PETRUS BISKOPSSTOL

  FEST
  Kl. 14.30 Rosenkransbön på polska i Kristianstad
  Kl. 15.00 Vigiliemässa på polska i Kristianstad
  Kl. 18.00 Vigiliemässa på svenska i Hässleholm
 • Söndag 23 februari

  7 SÖNDAGEN "UNDER ÅRET"

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan.
 • Måndag 24 februari

  Måndag i 7 veckan "under året"

  Det firas ingen mässa i församlingen
 • Tisdag 25 februari

  Tisdag i 7 veckan "under året"

  Kristianstad:
  Kl. 8.00 Mässa
 • Onsdag 26 februari

  ASKONSDAGEN

  OBS! FASTE- OCH ABSTINENSDAG!
  Hässleholm:
  Kl. Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa med utdelande av askan.
 • Torsdag 27 februari

  Torsdag efter askonsdag

  Bromölla:
  Kl. 16.30 Rosenkransbön
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 18.00 Mässa med utdelande av aska
 • Fredag 28 februari

  Fredag efter askonsdag

  Kristianstad:
  Kl. 17.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kl. 17.30 Korsvägsandakt
  Kl. 18.00 Mässa med utdelande av askan. Därefter rosenkransbön
 • Lördag 29 februari

  Lördag efter askonsdag

  Kristianstad:
  Kl. 14.30 Korsvägsandakt på polska
  Kl. 15.00 Vigiliemässa på polska
 • Söndag 1 mars

  FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

  Kl. 10.00 Mässa i Kristianstad
  Kl. 12.00 Mässa i Hässleholm
  Kl. 16.30 Korsvägsandakt i Bromölla
  Kl. 17.00 Mässa i Bromölla
  Mässorna föregås av rosenkransbön en halvtimme före mässan utom i Bromölla där det hålls korsvägsandakt under fastetiden.
  I slutet av mässorna hålls en kort sakramental tillbedjan.

 • Med reservation för eventuella ändringar