Mässor

  Söndagar

  Kristianstad – kl. 10.00
  Hässleholm – kl. 12.00
  Bromölla – kl. 17.00 (3:e söndagen i månaden – på polska)

  Vardagar

  Onsdagar: Hässleholm – kl. 18.00
  Torsdagar: Bromölla – kl. 18.00
  Fredagar: Kristianstad – kl. 18.00

  Vigiliemässor på lördagar

  Kristianstad på polska – kl. 18.00
  Se liturgisk kalender

  Mässor på andra språk

  Arabiska

  Kristianstad – 3:e söndagen i månaden – kl. 12.15

  Kroatiska

  Bromölla – 3:e söndagen i månaden – kl. 10.00 – ej under sommaren
  Kontakt: F. Vladimir Svenda, tel. 040-214643

  Polska

  Kristianstad – lördagar kl. 18.00.
  Bromölla – 3:e söndagen i månaden kl. 17.00

  Tagalog

  Kristianstad – andra söndagen i månaden kl. 17.00.
  Kontakt: Angelica Bokelund 0736 - 16 22 29

  Den Gudomliga liturgin (bysantisk rit på ukrainska)

  Kristianstad – femte söndagen i månaden – kl. 13.00
  Kontakt: P Miroslaw Kostiw, tel. 0735-797249)
  Ukrainska missionens hemsida

  Ungerska

  Bromölla – varannan månad på en söndag kl. 15.00 – ej under sommaren


Andakter

 • Sakramental tillbedjan

  Bromölla – torsdagar kl. 17.00-18.00
  Hässleholm – onsdagar kl. 17.00-18.00
  Kristianstad – fredagar kl. 17.00-18.00
  Varje första söndag i månaden i slutet av mässan på alla tre orterna
 • Andakt till Guds barmhärtighet

  Hålls i samband med den Sakramentala tillbedjan enligt nedan.
  Bromölla – torsdagar
  Hässleholm – onsdagar
  Kristianstad – fredagar
 • Rosenkransen

  Bromölla – söndagar kl. 16.30 (ej under fastetiden)
  Hässleholm – söndagar kl. 11.30
  Kristianstad – söndagar kl. 9.30

  ”Levande Rosenkrans”-gruppen startade i Kristianstad/Hässleholm 1997/1998.
  Rosenkransgruppen i Kristianstad träffas för möten 1 gång/månad, normalt den 2:a söndagen i månaden, direkt efter söndagsmässan i Kristianstad. Då delegerar gruppen det roterande ansvaret och tar beslut om böneintentioner för vår församling samt t.ex. för aktuella problem och svåra och akuta situationer som har drabbat folken i världen genom bl.a. olika naturkatastrofer, förföljelser mm.

  Medlemmarna ber enskilt rosenkransen dagligen med huvudansvar för resp. mysterium fördelat enligt mötets beslut, liksom för de övriga medlemmarna så att gruppen ber hela rosenkransen varje dag.
  Rosenkransgruppens ledare: Fred och Jolanta Campbell och Teresa Lindvall i Kristianstad samt Anastazja Albinsson i Hässleholm.

  Levande rosenkransens sida
 • Andakt till Jesu Heliga Hjärta

  Hålls i samband med den Sakramentala tillbedjan enligt nedan.
  Bromölla – 1:a torsdagen i månaden
  Hässleholm – 1:a onsdagen i månaden
  Kristianstad – 1:a fredagen i månaden
 • Korsvägsandakt - under fastetiden

  Bromölla – söndagar kl. 16.30
  Hässleholm – onsdagar kl. 17.30
  Kristianstad – fredagar kl. 17.30