Kungörelser

 • Reglerna som gäller vid offentliga mässfiranden i S:t Andreas församling

  Sedan 1 juni är det återigen tillåtet att fira offentliga mässor men med följande lokala restriktioner i vår församling:
  Eftersom våra gudstjänstlokaler inte är tillräckligt stora är maxantalet mässbesökare beräknad till 30 personer.
  - Man kan enbart sitta på anvisade sittplatser i våra kapell och kyrka.
  - Varannan bänkrad är avspärrad.
  - Sällskap får sitta tillsammans men om man är fler än 8 behöver man dela upp sig i flera sällskap. Personerna inom sällskapen ska sitta nära varandra (utan 1 meters avstånd), men mellan sällskapen ska det vara ett avstånd på minst 1 meter i alla riktningar.
  - Utplacerade stolar får ej flyttas.
  - Om alla anvisade sittplatser är upptagna måste man tyvärr lämna gudstjänstlokalen. (Uppdaterad 2021-07-15)
 • Helige Josef året 8 december 2020 - 8 december 2021

  Mer information kan läsas här