• Gatuarbete som påverkar tillgängligheten till kapellet i Kristianstad

    På grund av ett gatuarbete har vägen till kapellet från centrumhållet helt stängts av för biltrafik. Från norrgående riktning är det möjligt att köra ända fram till kapellet men alla som har möjlighet ombedes att parkera längre upp på gatan och gå den sista biten till fots.
  • Ombyggnation av kapellet i Kristianstad

    På grund av en omfattande ombyggnation av kapellet i Kristianstad firas alla mässor och gudstjänster tills vidare i församlingssalen i husbyggnaden. Eftersom salen är avsevärt mindre än kapellet ombedes alla som har möjlighet att delta i söndags- och helgdagsmässorna i Hässleholm eller i Bromölla. Detta gäller särskilt de som inte bor i Kristianstad. De polsktalande i Kristianstad ombedes att delta i lördagens vigiliemässor kl. 15.00.
    Ombyggnationen beräknas bli klar i december 2024.