Kungörelser

 • Reglerna som gäller vid offentliga mässfiranden i S:t Andreas församling

  Sedan 1 juni är det återigen tillåtet att fira offentliga mässor men med följande lokala restriktioner i vår församling:
  Eftersom våra gudstjänstlokaler inte är tillräckligt stora är maxantalet mässbesökare beräknad till 30 personer.
  - Man kan enbart sitta på anvisade sittplatser i våra kapell och kyrka.
  - Varannan bänkrad är avspärrad.
  - Sällskap får sitta tillsammans men om man är fler än 4 behöver man dela upp sig i flera sällskap. Personerna inom sällskapen ska sitta nära varandra (utan 1 meters avstånd), men mellan sällskapen ska det vara ett avstånd på minst 1 meter i alla riktningar.
  - Utplacerade stolar får ej flyttas.
  - Om alla anvisade sittplatser är upptagna måste man tyvärr lämna gudstjänstlokalen.
 • Herdabrev för Josefsåret från Nordiska biskopskonferensen

  Herdabrevet kan läsas och laddas ner på ett flertal språk via denna länk
 • Helige Josef året 8 december 2020 - 8 december 2021

  År 2020 var det 150 år sedan den salige påven Pius IX proklamerade den Helige Josef som Kyrkans skyddspatron.
  Dekretet undertecknades den 8 december 1870. Med anledning av detta har den helige fadern, påven Franciskus utlyst ett Sankt Josef år.
  Under detta år kan man erhålla en särskild avlat om man tillsammans med bikt, mottagande av den heliga kommunionen och bön för påvens intentioner,
  samt något av följande:
  - Mediterar över Fader vår i minst 30 minuter
  - Deltar i en reträtt över den helige Josef under en dag
  - Gör en kroppslig eller andlig barmhärtighetsgärning
  - Vänder sig till den helige Josef för att hitta ett värdigt arbete
  - Ber rosenkransen tillsammans i familjen eller som förlovade
  - Ber S:t Josefslitanian eller andra böner i den liturgiska traditionen
  Andra möjligheter att få avlat är om man ber för den förföljda kyrkan och för alla de kristna som lider av olika former av förföljelse.
  Man erhåller fullständig avlat om alla kraven är uppfyllda, annars erhåller man partiell avlat.
  Litanian och en bön till den Helige Josef kan man hämta här