• Ett Stort och hjärtligt tack!

  Må Gud välsigna och rikligt belöna er för de generösa gåvorna som skänkts till församlingen i samband med Alla själars dags firandena mellan 2 och
  5 november. Den totala summan uppgick till 20 550 kr!
  Pengarna kommer denna gång användas till ett planerat ombyggnadsprojekt av kapellet i Kristianstad.
  Än en gång hjärtligt tack!
 • Bön inför världssynoden

  Adsumus
  Här står vi inför dig, helige Ande, samlade i ditt namn.
  Du är vår enda vägvisare – ta din boning i våra hjärtan.
  Lär oss vägen vi skall gå och visa oss hur vi kan följa den.
  Vi är svaga och syndiga – tillåt inte att vi skapar osäkerhet om vad som är sant och rätt.
  Låt inte okunnighet leda oss på avvägar eller partiskhet påverka vårt handlande.
  Låt oss finna vår enhet i dig, så att vi färdas tillsammans mot det eviga livet och inte viker av från sanningens väg.
  Om allt detta ber vi dig, du som verkar alltid och överallt i enhet med Fadern och Sonen, i evigheters evighet.
  Amen.

  Länk till utskriftsvänlig version finns här