• Bön inför världssynoden

  Adsumus
  Här står vi inför dig, helige Ande, samlade i ditt namn.
  Du är vår enda vägvisare – ta din boning i våra hjärtan.
  Lär oss vägen vi skall gå och visa oss hur vi kan följa den.
  Vi är svaga och syndiga – tillåt inte att vi skapar osäkerhet om vad som är sant och rätt.
  Låt inte okunnighet leda oss på avvägar eller partiskhet påverka vårt handlande.
  Låt oss finna vår enhet i dig, så att vi färdas tillsammans mot det eviga livet och inte viker av från sanningens väg.
  Om allt detta ber vi dig, du som verkar alltid och överallt i enhet med Fadern och Sonen, i evigheters evighet.
  Amen.

  Länk till utskriftsvänlig version finns här
 • Ändrade direktiv för offentliga mässor från den 12 januari

  Detta gäller i Sankt Andreas församling:
  Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.
  Så länge det är högst 20 deltagare i mässorna behöver man inte ha några särskilda restriktioner, men man uppmanas ändå att hålla avstånd till andra sällskap eller ensamma mässbesökare.
  Maxantal mässbesökare är satt till 50 personer. Men då gäller följande villkor:
  Bänkarna i kapellen är i första hand reserverade för familjer eller sällskap. Sällskapen får bestå av max 8 personer. Enskilda mässbesökare hänvisas till de stolar som placerats ut. 1 meters avstånd i alla riktningar måste hållas mellan varje sällskap och varje ensam mässdeltagare.
  Finns det ingen anvisad sittplats kvar i kapellen/kyrkan eller om antalet mässbesökare måste man lämna kyrkolokalen.
  Söndagsmässplikten kan fullgöras genom deltagande i någon av mässorna som firas i församlingen under veckan.
  Uppdaterad: 2021-01-13