Kungörelser

  • Trosundervisning - Kristianstad

    Undervisningstillfället den 28 okt har flyttats till 14 okt. Gäller grupperna 3 och 4