Välsignad och glädjefull Påsktid!


Kungörelser

 • Möjligheter att delta i ickeoffentliga mässor

  På grund av att maxbegränsningen på 8 mässdeltagare har förlängts åtminstone fram till 31 maj,
  erbjuds tillfällen att delta i ickeoffentliga mässor för max 8 personer i församlingen under följande villkor:
  Man skall framföra sin önskan till kyrkoherden genom telefon eller sms. Man anger då vilket tillfälle man önskar delta.
  Kyrkoherden bekräftar en bokad plats eller föreslår ett annat tillfälle.
  För övrigt gäller följande tider för enskild bön, tillbedjan och bikt:
  Bromölla:
  Söndagar kl. 17.00 - 18.00 Enskild bön
  Torsdagar kl. 17.00 - 18.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Hässleholm:
  Söndagar kl. 12.00 - 13.00 Enskild bön
  Onsdagar kl. 17.00 - 18.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
  Kristianstad:
  Söndagar kl. 10.00 - 11.00 Enskild bön
  Fredagar kl. 17.00 - 18.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt

  Obs! Max 8 personer får uppehålla sig i kapellet samtidigt med minst 1 meters avstånd (i alla riktningar)
 • Herdabrev för Josefsåret från Nordiska biskopskonferensen

  Herdabrevet kan läsas och laddas ner på ett flertal språk via denna länk
 • Helige Josef året 8 december 2020 - 8 december 2021

  År 2020 var det 150 år sedan den salige påven Pius IX proklamerade den Helige Josef som Kyrkans skyddspatron.
  Dekretet undertecknades den 8 december 1870. Med anledning av detta har den helige fadern, påven Franciskus utlyst ett Sankt Josef år.
  Under detta år kan man erhålla en särskild avlat om man tillsammans med bikt, mottagande av den heliga kommunionen och bön för påvens intentioner,
  samt något av följande:
  - Mediterar över Fader vår i minst 30 minuter
  - Deltar i en reträtt över den helige Josef under en dag
  - Gör en kroppslig eller andlig barmhärtighetsgärning
  - Vänder sig till de helige Josef för att hitta ett värdigt arbete
  - Ber rosenkransen tillsammans i familjen eller som förlovade
  - Ber S:t Josefslitanian eller andra böner i den liturgiska traditionen
  Andra möjligheter att få avlat är om man ber för den förföljda kyrkan och för alla de kristna som lider av olika former av förföljelse.
  Man erhåller fullständig avlat om alla kraven är uppfyllda, annars erhåller man partiell avlat.
  Litanian och en bön till den Helige Josef kan man hämta här