• Så firar vi fastan 2024

  Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande.
  Faste- och abstinensdagar
  På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens.
  Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen – budet att avstå från kött – alla som har fyllt 14 år.
  Botdagar
  På fredagarna under hela året skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Detta sker t.ex.
  - genom att avstå från kött eller något annat slag av mat,
  - genom att avstå från alkohol eller rökning eller någon annan njutning,
  - genom att avstå från all mat längre än vanligt; de pengar som man på så sätt kan spara kan man skänka åt de nödlidande,
  - genom att ägna särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma bön, genom att delta i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten,
  - genom att speciellt uppmärksamma dem som är fattiga, sjuka, åldringar eller ensamma.
  Var och en kan fritt följa den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar och den behöver inte alltid vara densamma. Det är ingen synd, om någon inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande.
  Fasteoffret
  Stiftets fasteoffer kommer som vanligt att tas i vår församling under mässorna på Palmsöndagen som i år infaller den 24 mars. Det är också möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges 90 konto: biståndskonto bg 900-4789; eller swisha till 900 4789. Märk din gåva ”Fasteinsamlingen”
  Påskkommunion och -bikt
  Att vi får gå till kommunion och bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Påskplikten omfattar påskkommunionen, som är och förblir obligatorisk för varje katolik som mottagit sin första kommunion.
  Förpliktelsen till årlig bikt gäller i strikt mening endast dem som begått svåra synder *.
  Andra är inbjudna att bikta sig inför påsken, vilket är naturligt för varje katolik.
  Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskkommunion utsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan den 18 februari till och med heliga Trefaldighets dag den 26 maj 2024.
  Sammandrag av Biskop Anders ”Så firar vi fastan 2024”

  * Många idag är tyvärr ofta omedvetna om vad svåra synder är.
  Daglig samvetsrannsakan med hjälp av en så kallad biktspegel och regelbunden bikt (om det är möjligt) är till stor hjälp att kunna se klarare.

  Publicerad: 2024-02-13