• De sjukas dag 11 februari

    Den 11 februari firas Vår Fru av Lourdes och det är också de sjukas dag.
    Med anledning av detta kommer det erbjudas möjlighet att ta emot de sjukas sakrament.
    Villkoret är att man är allvarligt sjuk eller lider av ålderdomssvaghet.
    Det kan upprepas under samma sjukdom vid en ny kris eller inför en operation.
    Eftersom det rör sig om ett sakrament är det också ett villkor att man senast en vecka innan har tagit emot botens sakrament (dvs att man har gått till bikt och befinner sig i nådens tillstånd).

    Den som önskar motta sakramentet måste anmäla sig i förväg hos Kyrkoherden (också i vilken av nedanstående mässor man ämnar delta).
    Sakramentet kommer meddelas under mässorna:
    - onsdagen den 8 februari i Hässleholm kl. 18.00
    - torsdagen den 9 februari i Bromölla kl. 18.00
    - fredagen den 10 februari i Kristianstad kl. 18.00
    - lördagen den 11 februari för polsktalande kl. 15.00
    Innan mässorna på ons - fre hålls som vanligt sakramental tillbedjan från kl. 17.00 med tillfälle till bikt.
    Publicerad: 2023-01-21